קבוצות טיפוליות

 

טיפול קבוצתי בתחנת "חוף הגליל"

בתחנה מתקיימים טיפולים קבוצתיים לגילאים ולנושאים שונים, מגיל שלוש ואילך.                                        הקבוצות מיועדות לחברי קופת חולים כללית ולאומית (אל מול התחייבויות לטיפול קבוצתי) ולשאר האוכלוסייה בתשלום.

הטיפול הינו קצר מועד וכולל שנים עשר (12) מפגשים על בסיס שבועי, כאשר המשך הטיפול יכול להתאפשר לאחר הפסקה מסוימת ובהרכב קבוצתי שעשוי להשתנות.

טיפול קבוצתי הינו אפקטיבי ועוצמתי ויש לו תרומה וערך ייחודיים. הוא אינו נופל מטיפול אישי ואף יש נושאים וקשיים שמוטב להתמודד איתם במסגרת טיפול זה. מחקרים רבים מאמתים ומוכיחים קביעה זו.

המשתתף בטיפול הקבוצתי יכול להרגיש כי קשייו האישיים משותפים גם למשתתפים  אחרים, ולכן יש לו אפשרות לקבל מהם תמיכה ועזרה וללמוד מהם. תוך כדי השיח הנוצר בקבוצה מקבל המשתתף משוב משמעותי מחבריו וממנחה הקבוצה, וזאת בשונה מהטיפול האישי בו המשוב ניתן רק מדמות אחת, המטפל.

בקבוצה ניתן להתמודד בצורה חווייתית ועמוקה עם נושאים הקשורים ליצירת קשר עם אחרים, וללמוד על האופן שבו המשתתף נחווה על ידי חבריו, מאחר שלעיתים נושאים אלה מתעוררים ומשתחזרים במסגרת הקבוצה.

הקבוצות מונות 6-12 משתתפים ומונחות על ידי מנחה אחד או שניים. המנחים הינם פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים קליניים.

כיום, מתקיימות קבוצות לקהלי היעד הבאים:  ילדים בגיל רך 4.5 -6, הורים לילדים בגילאי 3 -6, ילדים גילאי 3 -6 קבוצה דיאדית, ילדים בגילאי 9 – 12 / 7 -9 עם קשיים חברתיים, מתבגרים בגילאי 13 -15, קבוצות למבוגרים עם מאפיינים שונים.

כמו כן מתקיימות קבוצות בבתי ספר יסודיים וחט"ב בתוכניות שונות.