טיפול רגשי לילדים

הסיבות להפניית ילדים לטיפול מגוונות: קשיים חברתיים, קשיים לימודיים, פחדים, הרטבה, בעיות התנהגות ועוד, כאשר כל אחת מסיבות אלה הינה למעשה סוג של סימפטום שבאמצעותו הילדים מנסים לאותת לסביבתם כי הם סובלים ממצוקה רגשית כלשהי.
מטרת הטיפול היא להבין את הסיבות להתהוות הסימפטום, לאפשר לילדים סביבה בטוחה לביטוי הקשיים, לחזק את כוחות ההתמודדות שלהם ולהביא לשינוי.
בד בבד ניתנת הדרכה להורים שמטרתה לשפר את היכולת שלהם להבין ולתמוך בתהליך הטיפולי וכך לתרום להצלחתו. בעת הצורך ניתנת הדרכה גם לגורמים נוספים כמו מורים, יועצת בית הספר ועוד.

מה עושים בטיפול בילדים?

הילדים משחקים, מציירים, בונים ויוצרים, לפי השלב ההתפתחותי בו הם נמצאים. המטפלים, שהכשרתם מאפשרת להם להבין את עולמם הפנימי של הילדים כפי שהוא בא לידי ביטוי דרך המשחק והיצירה, יוצרים איתם דיאלוג שבאמצעותו מתרחש התהליך הטיפולי.