אבחון פסיכיאטרי למבוגרים

אבחון שהוא ראיון קליני מקיף שמטרותיו הן הכרת אישיותו של המטופל, זיהוי התנהגותו ותפקודו היומיומיים, ההסטוריה הרפואית והנפשית שלו ויחסיו עם סביבתו, כדי להתאים לו את הטיפול המיטבי.
האבחון מבוצע ע"י פסיכיאטר.