אבחון בשלות לכיתה א'

אבחון פסיכולוגי הנערך לילדי גן, כאשר קיימת התלבטות ביחס למוכנותם לעליה לכיתה א'. האבחון מאפשר לקבל תמונה מעמיקה של בשלותם הרגשית ומוכנותם הקוגניטיבית של הילדים להתמודדות עם הדרישות העומדות בפניהם בבית הספר, ולהמליץ על עלייתם לכיתה א' או על הישארותם שנה נוספת בגן.
האבחון מבוצע ע" פסיכולוגים קליניים.