אבחון לחשש למוגבלות שכלית התפתחותית

 

פעילות ומטרה

בתחנה קיים מרכז אבחון הפועל תחת האגף למוגבלות שכלית התפתחותית של משרד הרווחה.
המרכז מבצע שני סוגי אבחונים:

אבחונים ראשונים:

 • ילד או בוגר שיש חשש לגביו שקיימת מוגבלות שכלית התפתחותית כל שהיא והם לא מוכרים עדיין באגף לטיפול עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

אבחונים חוזרים:

 • ילד או מבוגר שכבר מוכרים באגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית שנמצא בין שלבים כגון: מעבר מהגן לבית הספר,
  מבית הספר למסגרת תעסוקתית וכדומה.
 • ילד או מבוגר שישנם שינויים ניכרים בהתנהגותו, בבריאותו או שינויים הקשורים במשפחתו.
 • עפ"י חוק כל חמש שנים

האבחונים הראשונים והחוזרים כוללים ארבעה אנשי צוות:
עובד סוציאלי, פסיכולוג, רופא ופסיכיאטר, הפסיכיאטר נקרא לבדיקה לפי מידת צורך.

וועדות אבחון:

 • וועדת אבחון של משרד הרווחה מורכבת מחמישה נציגים של משרד הרווחה: יו"ר – עו"ס לחוק סעד, פסיכיאטר, רופא, פסיכולוג ומחנך.
  עפ"י האבחון, ראיון והתרשמות מהמאובחן מקבלים החלטה סופית בנוגע לרמת תפקודו והמלצות בהתאם.

אופן הפניה לאבחון:

 • הורים לילד או אפוטרופוס לאדם שקיים לגביהם חשש והמעוניינים לעבור אבחון לחשש מוגבלות שכלית התפתחותית צריך לגשת אל עובד סוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית באזור מגוריו.
 • אדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית שמוכר באגף יופנה לאבחון על ידי העובד הסוציאלי של אותה מסגרת בה הוא נמצא: מרכזי טיפול, מפעלי עבודה שיקומיים ועוד, בידיעת המשפחה והמחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים של המשפחה.

כיצד מתבצע האבחון:

 • בעת קבלת הפניה למרכז האבחון מהגורמים הרלוונטיים.
 • המאובחן, משפחתו והעובד הסוציאלי אשר הפנה לאבחון יקבלו הזמנה לאבחון ראשוני.
 • המאובחן, משפחתו והעובד הסוציאלי יקבלו הזמנה נוספת לוועדת אבחון בה מתקבלת ההמלצה וההחלטה על ממצאי האבחון הראשוני אותם מעבירים למאובחן, למשפחה וליתר הגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית / מרכזי הטיפול וכדומה.

המרכז מלווה את המשפחה לאורך כל התהליך, ומספק מענה לכל צורך בשאלה או הבהרה.